Unsere Stadtratskandidaten

Suessc2

Christa Süß

unser Listenplatz 11

Ruppin2

Wolf-Rüdiger Ruppin

unser Listenplatz 12

Alex Feitisch

Alexander Feitisch

unser Listenplatz 15

Meinel2

Kevin Meinel

unser Listenplatz 17

Wilczek2

Ronny Wilczek

unser Listenplatz 18

Mandel2

Fritz Mandel

unser Listenplatz 20

Muellere2

Eberhard Müller

unser Listenplatz 21

Bergmann2

Ludwig Bergmann

unser Listenplatz 22

Schreiter2

Mario Schreiter

unser Listenplatz 23

Uhling2

Stephan Uhlig

unser Listenplatz 25

Kellner2

Christian Kellner

unser Listenplatz 26

Deschner2

Waldemar Deschner

unser Listenplatz 27

Andre Schaefer

André Schäfer

unser Listenplatz 28

Hellinger2

Falk Hellinger

unser Listenplatz 29

Vogel2

Sebastian Vogel

unser Listenplatz 30

Martin2

Mario Martin

unser Listenplatz 31

Unsere Kandidaten für Großfriesen

Schreiter2

Mario Schreiter

unser Listenplatz 2

Suessm2

Marcel Süß

unser Listenplatz 3

Unsere Kandidaten für Jößnitz

Kellner2

Christian Kellner

unser Listenplatz 1

Schier2

Margitta Schier

unser Listenplatz 2

Findeisen2

Michael Findeisen

unser Listenplatz 3

Unsere Kandidaten für Neundorf

Baumann2

Andreas Baumann

unser Listenplatz 1

Bergmann2

Ludwig Bergmann

unser Listenplatz 2

Unsere Kandidaten für Straßberg